512-557-552
masalkowski1@o2.pl

ZBIORNIK NA GAZ PROPAN – SERWIS TECHNICZNY

ZBIORNIK NA GAZ PROPAN – SERWIS TECHNICZNY

Opis

                 ZBIORNIK NA GAZ PROPAN

                    – SERWIS TECHNICZNY

 

 

KONSERWACJA – jest to wykonywanie czynności zapewniających utrzymanie zbiornika gazowego w należytym stanie technicznym , polegającym na :

1/kontroli zadziałania zaworu bezpieczeństwa

2/wymianie zaworu bezpieczeństwa jeżeli podczas  przeprowadzonej kontroli nastąpiło złe zadziałanie zaworu .

3/ uzupełnienie ubytków powłoki ochronnej zbiornika (malowanie polegające na uzupełnieniu brakującej farby , lub usunięcia skutków korozji ) ..

4/mycie zbiorników gazowych , jeżeli zbiorniki pokryte są warstwą kurzu , mchu itp. .

5/pomiar prądów ochrony katodowej gazowych zbiorników podziemnych

6/sprawdzenie rezystancji uziomu otokowego zbiornika gazowego

7/kontrola i poprawa uchwytów mocowania rurociągów gazowych do zbiornika

8/kontrola szczelności zbiornika gazowego i armatury zbiornikowej

kontrolne odczyty wykonywane na zlecenie BOK.

  1. Czynności naprawy – czynności techniczne polegające na wymianie elementów instalacji lub usunięciu w inny sposób jej niesprawności (pełnej lub częściowej).
  2. Gazowy zbiornik magazynowy (wraz z osprzętem) – zbiornik oraz pozostałe urządzenia służące jako magazyn gazu płynnego dzierżawione przez Klienta na mocy zawartej ze spółką umowy.
  3. Przyłącze gazowe – rurociąg umożliwiający dostarczanie gazu ze zbiornika do instalacji wewnętrznej Klienta; zaczynający się od reduktora I stopnia, a kończący się na szafce kurka głównego (z gazomierzem i reduktorem II stopnia).
  4. Wewnętrzna instalacja gazowa – część instalacji gazowej będąca własnością Klienta; zaczynająca się od króćca wyjściowego od gazomierza (umiejscowionego w szafce kurka głównego) biegnąca do odbiorników końcowych gazu.
  5. b) zasady zgłaszania oraz rozliczania usług serwisowych

W firmie ECOENERGY GAZ obowiązuje następująca procedura wykonywania czynności serwisowych:

1/Po uzyskaniu zgłoszenia od Klienta,  o wystąpieniu problemu technicznego związanego z prawidłowym funkcjonowaniem instalacji zasilania w gaz płynny.

Informacja o zgłoszeniu zostaje przekierowana do osoby odpowiedzialnej za serwis instalacji gazowej .Zgłoszenia przyjmowane są w dowolnej formie za pomocą dostępnych środków komunikacji zdalnej.

2/Specjalista ds. technicznych kontaktuje się z Klientem, a po etapie dokonania z nim podstawowych ustaleń, dotyczących charakteru awarii/usterki wymagającej interwencji pracowników spółki podejmuje decyzję o wyborze środków (osobowych i technicznych) jakich zamierza użyć do przywrócenia sprawności instalacji.

JACEK MASAŁKOWSKI

tel.512-557-525

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „ZBIORNIK NA GAZ PROPAN – SERWIS TECHNICZNY”