512-557-552
masalkowski1@o2.pl

ZBIORNIK NA GAZ PROPAN – DOZÓR TECHNICZNY UDT

ZBIORNIK NA GAZ PROPAN – DOZÓR TECHNICZNY UDT

Opis

                 ZBIORNIK NA GAZ PROPAN

 DOZÓR TECHNICZNY ZBIORNIKÓW GAZOWYCH

Zbiorniki na gaz propan ,  potrzebują nadzoru UDT w postaci przeprowadzenia kontroli i wykonania okresowych prób ciśnieniowych .

1/ Odbiór zbiornika gazowego do 10 m3 w miejscu jego eksploatacji .

Badania przeprowadza inspektor UDT z udziałem pracowników firmy instalacyjnej .
Podstawowy zakres prac rewizji zewnętrznej:

1/Sprawdzenie stanu technicznego zbiornika gazowego , sprawdzenie stanu zaworów bezpieczeństwa z kontrolą ciśnienia otwarcia zaworu

2/ kontrola zgodności zamontowania zbiornika gazowego z projektem budowlanym , sprawdzenie poprawności wskazań poziomowskazu pływakowego fazy ciekłej gazu . Sprawdzenie działania sygnalizacji poziomu 85% napełnienia zbiornika , stanu powłoki antykorozyjnej i koloru zbiornika na gaz .
Po uzyskaniu pomyślnego wyniku z badań i prób oraz sprawdzeniu dokumentacji producenta , inspektor UDT wydaje decyzję urzędową zezwalającą na eksploatację zbiornika gazowego . Decyzja oraz inne dokumenty zbiornika na gaz , są gromadzone w  Książce Rewizji zbiornika gazowego znajdującej się u klienta . Drugi egzemplarz książki jest gromadzony w archiwach  Terenowych Oddziałach UDT

2/ Eksploatacja zbiornika gazowego

Zbiornik na gaz płynny wymaga stałych czynności dozorowych, których częstotliwość jest określana przepisami UDT.
Dla zbiorników na gaz płynny  stosowane są następujące czynności dozoru podczas ich eksploatacji:

1/Kontrola działania zaworów bezpieczeństwa 1 raz na 5 lat.

Firma Ecoenergy gaz sporządza tzw. poświadczenie kontroli otwarcia zaworów bezpieczeństwa, które powinny być dołączone do dokumentacji dozorowej tzw. Książki Rewizji zbiornika gazowego w obecności inspektora UDT .

2/Rewizja zewnętrzna podczas pracy zbiornika gazowego – co 2 lata.

Rewizja zewnętrzna (wg warunków technicznych UDT) polega na sprawdzeniu stanu technicznego zbiornika gazowego . Sprawdzeniu stanu zaworów bezpieczeństwa, sprawdzeniu stanu powłoki antykorozyjnej i koloru zbiornika gazowego. Ponadto sprawdzeniu kompletności wpisów i poświadczeń składanych do Książki Rewizji zbiornika. Dodatkowo mogą być wykonane inne czynności wg uznania inspektora UDT . Rewizję zewnętrzną przeprowadza inspektor UDT w obecności pracownika firmy instalującej lub w obecności Klienta upoważnionego przez firmę instalującą .

3/Rewizja wewnętrzna co 5 lat dla zbiorników gazowych podziemnych i co 10 lat dla gazowych zbiorników naziemnych.

Rewizja wewnętrzna polega na wizualnej ocenie stanu technicznego ścianek zbiornika gazowego , połączeń spawanych na styku płaszcza z dennicami . Jednocześnie sprawdzeniu , połączeń spawanych przy króćcach i w innych miejscach . Dodatkowo ocenie stanu technicznego wzmocnień , oraz wyposażenia zbiornika gazowego (poziomowskaz i inne). Przede wszystkim warunki techniczne UDT dla gazowych zbiorników podziemnych LPG wymagają wykonania pomiarów grubości ścianek zbiornika gazowego , ponieważ jest to ważna informacja dotycząca stanu zbiornika . Rewizję wewnętrzną przeprowadzają pracownicy instalującej z udziałem inspektora UDT.

3/Próba ciśnieniowa (wytrzymałości) zbiornika  gazowego co 10 lat

Okres wykonania próby ciśnieniowej zbiornika na gaz propan , może być przedłużony przez UDT , jeżeli podczas ostatniej rewizji wewnętrznej  , nie stwierdzono żadnych usterek zbiornika gazowego LPG .
Próbę ciśnieniową (wodną) przeprowadzają pracownicy firmy instalującej z udziałem inspektora UDT. Próba ciśnieniowa zbiornika jest wykonywana zgodnie z  zaleceniami UDT .

 

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „ZBIORNIK NA GAZ PROPAN – DOZÓR TECHNICZNY UDT”